skip to Main Content

ETF là từ viết tắt của Exchange Traded Fund. Nói một cách đơn giản, đó là một quỹ được giao dịch trên một sàn giao dịch.

Quỹ có thể bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa hoặc bất kỳ thứ gì khác được gộp chung vào một giỏ chứng khoán. Quỹ có thể là một loạt các cổ phiếu thuộc nhiều lĩnh vực, nó có thể dựa trên một chỉ số cụ thể, hoặc nó có thể là các cổ phiếu tập trung vào một lĩnh vực nhất định như năng lượng, bất động sản hoặc chăm sóc sức khỏe…

ETF được giao dịch trên các sàn giao dịch trên toàn thế giới và chúng được giao dịch giống như một loại cổ phiếu. Tương tự như cổ phiếu, quỹ ETF có nhãn mã chứng khoán và có thể được mua và bán trong ngày giống như bất kỳ cổ phiếu nào khác.

Có khoảng 7600 ETF ở thời điểm hiện tại, với khoảng 2200 có trụ sở tại Hoa Kỳ.

What is an ETF?

Đầu tư vào ETF

Đầu tư giá trị là gì?

Đầu tư giá trị là chiến lược mà một người tìm cách đầu tư vào các công ty có sẵn trên thị trường với giá thấp hơn giá trị nội tại của chúng. Giá trị nội tại được tính bằng giá trị của tổng dòng tiền mà công ty sẽ tạo ra trong suốt thời gian tồn tại được chiết khấu với tỷ lệ hợp lý.

Khi chênh lệch giá rộng thì “biên độ an toàn” sẽ tồn tại, điều này làm giảm nguy cơ mất vốn vĩnh viễn. Thông thường, biên độ an toàn sẽ là với các công ty giao dịch ở mức bội số thấp hơn, tức là P/E, P/S,/P/B và ROIC cao.

Types of ETFs

ETF giá trị

Các quỹ ETF giá trị chủ yếu là để đầu tư vào một nhóm các công ty được cho là được định giá thấp hơn so với giá trị thị trường thực của chúng. Ngược lại điều này, các quỹ ETF tăng trưởng tìm cách đầu tư vào các công ty dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn so với thị trường chứng khoán nói chung.

Các nhà đầu tư hy vọng rằng cả ETF giá trị và tăng trưởng sẽ mang lại lợi nhuận trên mức trung bình. Quyết định chọn cái này so với cái kia chủ yếu là một chức năng của mục tiêu đầu tư, khả năng chấp nhận rủi ro và tình trạng hiện tại của danh mục đầu tư.

Ví dụ: nếu một người có thể chấp nhận sự biến động và biến động của thị trường, thì ETF tăng trưởng có thể phù hợp, nhưng nếu người đó thích đầu tư thận trọng hơn, thì ETF giá trị có thể là cách phù hợp.

ETF giá trị cung cấp sự tăng trưởng dài hạn và cả cổ tức. Lợi tức cổ tức trên các ETF giá trị có thể trở thành thu nhập ổn định, có thể dự đoán được và có thể trở thành một phần lớn trong lợi tức cổ đông giá trị của ETF.

Xác định một khoản đầu tư giá trị

Có một số tiêu chí chung mà các nhà đầu tư sử dụng để tìm một khoản đầu tư giá trị.

#1. Tỷ lệ giá trên thu nhập: Còn được gọi là tỷ lệ P/E, số liệu này giúp nhà đầu tư xác định giá trị tương đối của cổ phiếu. Công thức là chia giá cổ phiếu hiện tại cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu.

Ví dụ: nếu giá mỗi cổ phiếu là 30 đô la và thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 3 đô la, thì tỷ lệ này là 10. Tỷ lệ thấp hơn thường cho thấy cổ phiếu được định giá thấp hơn.

#2. Tỷ lệ giá trên sổ sách: Tỷ lệ này chia giá cổ phiếu hiện tại của cổ phiếu cho giá trị sổ sách của nó trên mỗi cổ phiếu để xác định xem cổ phiếu được định giá cao hơn hay thấp hơn. Giá trị sổ sách của một công ty được xác định bằng cách lấy tổng tài sản trừ đi tổng nợ phải trả.

Giá trị sổ sách là một ước tính thận trọng hơn về giá trị của công ty thay vì giá trị thị trường được xác định bằng số tiền các nhà đầu tư sẵn sàng trả cho một cổ phiếu hiện tại dựa trên thu nhập dự kiến ​​trong tương lai của công ty.

Nếu tỷ lệ giá trên sổ sách là khoảng 1, điều đó có nghĩa là cổ phiếu cụ thể đang giao dịch gần với giá trị sổ sách. Tuy nhiên, tỷ lệ 0,5 sẽ hấp dẫn đối với nhà đầu tư giá trị vì nó chỉ ra rằng giá trị thị trường của cổ phiếu cụ thể đang giao dịch thấp hơn giá trị sổ sách của nó.

#3. Tỷ lệ Nợ trên Vốn chủ sở hữu: Số liệu này giải thích cách công ty tự tài trợ. Phần lớn vốn của nó đến từ nợ hay vốn cổ đông?

Ví dụ về tỷ lệ này là một công ty có khoản nợ là 70 triệu đô la và vốn chủ sở hữu là 150 triệu đô la. Tỷ lệ ở đây sẽ là 0,47, có nghĩa là cứ mỗi đô la vốn chủ sở hữu thì có 47 xu nợ. Tỷ lệ cao hơn hay thấp hơn là tốt có thể thay đổi tùy theo ngành.

#4. Tỷ suất cổ tức: Số liệu này cho biết số cổ tức mà một nhà đầu tư sẽ nhận được hàng năm từ công ty được biểu thị dưới dạng tỷ lệ phần trăm. Công thức là cổ tức hàng năm, chia cho giá cổ phiếu hiện tại và sau đó nhân với 100. Lợi tức cổ tức cao hơn có nghĩa là nhà đầu tư nhận được cổ tức cao hơn từ công ty với số tiền ít hơn.

Một ví dụ về điều này sẽ là một giao dịch cổ phiếu với giá 80 đô la với cổ tức hàng năm là 4 đô la cho mỗi cổ phiếu. Sau khi chia cổ tức cho giá cổ phiếu và nhân với 100, chúng ta nhận được tỷ suất cổ tức là 5%, được coi là khá tốt.

#5. Dòng tiền tự do (Free Cash Flow): Đây là khoản tiền mặt mà một công ty có sau khi thanh toán các chi phí hoạt động và chi tiêu vốn của mình.

Mặc dù tất cả các chỉ số này có thể giúp tìm ra các cổ phiếu có giá trị, nhưng chúng không đảm bảo việc đầu tư sẽ thành công.

Ưu điểm của đầu tư ETF

Một số lợi ích của việc đầu tư vào ETF như sau:

#1. Đa dạng hóa: ETF là một rổ tài sản cho phép một người đa dạng hóa các khoản đầu tư của họ một cách dễ dàng và thuận lợi khi mua một cổ phiếu riêng lẻ mà nhà đầu tư đang đặt tất cả trứng của họ vào một rổ.

#2. Tiết kiệm thời gian: Mặc dù một nhà đầu tư cá nhân có thể đa dạng hóa các khoản đầu tư của họ, tương tự như ETF, người đó sẽ được mua từng cổ phiếu họ muốn nhưng thông qua ETF, toàn bộ giỏ được mua cùng một lúc.

#3. Chi phí: ETF cho phép một nhà đầu tư sở hữu nhiều chứng khoán với một phần nhỏ so với chi phí bỏ ra để mua từng chứng khoán. Điều này có nghĩa là với một mức giá nhỏ, một nhà đầu tư có vị trí trong nhiều công ty.

Điều này khác với quỹ tương hỗ thường có yêu cầu đầu tư tối thiểu, có thể là hàng trăm hoặc hàng nghìn đô la. Lấy ví dụ, một quỹ tương hỗ yêu cầu đầu tư tối thiểu $ 2000. Với cùng một mức giá, bạn có thể mua gần 30 cổ phiếu của iShares Core S&P Value ETF được bán với giá khoảng 70 đô la một cổ phiếu.

#4. Tính minh bạch: Trong ETF, nhà đầu tư luôn biết chính xác điều gì đang xảy ra, trong khi trong quỹ tương hỗ, thu nhập chỉ được công bố định kỳ.

#5. Có thể được mua giống như cổ phiếu: Bạn có thể mua trong ngày và biết chính xác giá mua. Bạn cũng có thể thực hiện các giao dịch phức tạp hơn. Điều này, trái ngược với quỹ tương hỗ, nơi chỉ có một mức giá trong suốt cả ngày bất kể khi nào giao dịch mua được thực hiện.

#6. Quản lý chuyên nghiệp: Thay vì dành thời gian nghiên cứu các công ty, đọc các bài báo và khuyến nghị về loại cổ phiếu nên mua, tại đây, một nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp sẽ chọn cổ phiếu, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức. Công việc của chuyên gia này đặc biệt là quyết định loại chứng khoán nào sẽ nằm trong quỹ.

Ví dụ về ETF giá trị

Một vài ví dụ về ETF là Vanguard bao gồm Vanguard Value ETF dựa trên Quỹ chỉ số giá trị Vanguard, sử dụng phương pháp đầu tư lập chỉ mục được tạo ra để theo dõi hiệu suất của Chỉ số giá trị vốn hóa lớn CRSP của Hoa Kỳ. Chỉ số này bao gồm các cổ phiếu giá trị, chủ yếu là của các công ty lớn của Hoa Kỳ.

Vanguard Small-Cap Value ETF dựa trên Quỹ chỉ số giá trị vốn hóa nhỏ Vanguard theo dõi hiệu suất của Chỉ số giá trị vốn hóa nhỏ CRSP của Hoa Kỳ, bao gồm một loạt cổ phiếu của các công ty nhỏ hơn của Hoa Kỳ. Quỹ tìm cách tái tạo chỉ số nói trên bằng cách đầu tư vào phần lớn các cổ phiếu trên chỉ số mục tiêu và đưa ra từng tỷ trọng tương tự mà nó có trên chỉ số.

Vanguard S&P 500 Value ETF đầu tư vào các cổ phiếu trong Chỉ số giá trị SPX500 được tạo thành từ các công ty trong SPX500.

How investing in ETFs works

Một số ETF khác dựa trên chỉ số là iShares ’Russell 1000 Value ETF dựa trên chỉ số Russell 1000, được tạo thành từ các công ty có vốn hóa trung bình và lớn. Ba cổ phần hàng đầu của quỹ hiện tại là Berkshire Hathaway, JP Morgan Chase và JNJ.

iShares ’Russell 2000 Value ETF dựa trên chỉ số Russell 2000 có tài sản có vốn hóa nhỏ và ba cổ phần hàng đầu hiện nay là Darling Ingredients, GameStop và Cleveland Cliffs. Trong cả hai trường hợp, khoảng 50% tài sản đến từ lĩnh vực tài chính, công nghiệp và chăm sóc sức khỏe, và mỗi lĩnh vực đang được bán với giá 150 USD/cổ phiếu.

Hai quỹ ETF vốn hóa trung bình cụ thể là Russell Mid-Cap Value ETF của iShares dựa trên Chỉ số giá trị trung bình Russell (Russell MidCap Value Index) và  S&P Mid-Cap 400 Value ETF dựa trên chỉ số giá trị vốn hóa trung bình của S&P 400 (S&P Mid-Cap 400)

Cả hai đều đang bán trong khu vực 105 đô la/cổ phiếu và các lĩnh vực tài sản hàng đầu của họ là tài chính, công nghiệp và tiêu dùng tùy ý. Trước đây, ba cổ phiếu hàng đầu hiện nay là Twitter, Freeport Mcmoran và Ford, và sau đó là East West Bancorp, Steel Dynamics và Owens Corning.

How investing in ETFs works

Một ETF bao gồm tất cả các quy mô công ty là iShares ’Core S&P US Value ETF  dựa trên Chỉ số giá trị S&P 900 (S&P 900 Value Index) và hiện đang được bán với giá khoảng 70 đô la cho mỗi cổ phiếu. Ba cổ phiếu hàng đầu là Berkshire Hathaway, JP Morgan và Walt Disney. Core S&P US Value ETF sở hữu 10 cổ phiếu nắm giữ hàng đầu và phân tích khu vực tài sản chung tương tự như Russell 1000 Value ETF.

Phí ETF

Có hai loại phí liên quan đến ETF.

Đó là:

Hoa hồng giao dịch (Trading commissions): đây là các khoản phí mà các nhà môi giới và nền tảng đầu tư tính để thực hiện giao dịch. Trên eToro, không có hoa hồng * để mở và đóng các vị trí ETF.

Các khoản phí liên tục (Ongoing charges): những khoản phí này, đôi khi được gọi là tỷ lệ tổng chi phí – total expense ratio , được tính bởi công ty quỹ/nhà cung cấp ETF, tức là iShares hoặc ProShares. Phí đang thực hiện thường rất thấp.

Ví dụ: các khoản phí liên tục trên SPDR S&P 500 ETF (SPY) là khoảng 0,095% mỗi năm.

*Miễn phí hoa hồng cho ETFs chỉ dành cho khách hàng ở Vương quốc Anh và Châu Âu của eToro UK Ltd. và eToro Europe Ltd., không áp dụng cho các giao dịch ngắn hạn hoặc sử dụng đòn bẩy.

How to trade ETFs on eToro

Bạn muốn đầu tư tiền điện tử và chứng khoán nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Bạn đã đầu tư nhưng thua lỗ, hoặc chưa tìm được phương pháp đầu tư phù hợp? Bạn phải dành quá nhiều thời gian để theo dõi thị trường nhưng đầu tư vẫn không hiệu quả? Khóa học đầu tư Super Investor do Investing tổ chức MIỄN PHÍ có thể giúp ích bạn. Tìm hiểu về khóa học ngay TẠI ĐÂY!

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top