skip to Main Content

Thao tác để mở một tài khoản eToro khá đơn giản, bạn chỉ cần làm theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập eToro tại link: và bấm vào “Join now”.

Bước 2: Điền thông tin đăng ký ở cột bên phải, các thông tin đăng ký gồm:

  • First Name, Last Name: Họ và tên của bạn
  • Username: Tên tài khoản (lưu ý bạn không thể thay đổi tên tài khoản sau khi đăng ký)
  • Email: Địa chỉ email của bạn
  • Password: Nhập mật khẩu của tài khoản
  • Số điện thoại: Ở mã quốc gia, bạn chọn +84, sau đó nhập số điện thoại di động Việt Nam (bỏ đi số 0 ở đầu. Ví dụ số máy của bạn là 0983.456.789 thì bạn chỉ cần nhập 983456789)

Tick vào 2 ô “I accept the terms & conditions, privacy policy and risk disclosure” và ô “I acknowledge that my information will be used in accordance with the Privacy Policy and Cookie Policy”

Bước 3: Nhấn nút “Create Account” để hoàn thành.

Sau đó khi chờ một chút để website tạo tài khoản, bạn sẽ được tự động đăng nhập vào eToro.

Như vậy là bạn đã đăng ký thành công tài khoản eToro.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top