skip to Main Content

Trên thực tế, rất nhiều khách hàng eToro mong muốn tham gia vào eToro để sao chép các nhà đầu tư nổi tiếng. Tuy nhiên, họ lại gặp phải tình huống “không thể thực hiện Copy Trading trên eToro” mặc dù tài khoản đã được xác minh và hoàn tất việc nạp tiền. Vậy, nguyên nhân là gì?

Trong quá trình cung cấp thông tin ở phần kinh nghiệm và mục tiêu, nếu bạn tick vào ô “Chưa bao giờ giao dịch” hoặc để ở mức thấp nhất,… eToro sẽ lấy đó làm căn cứ và hạn chế người dùng trước một số tính năng như sao chép giao dịch. Việc hạn chế này nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế rủi ro cho tài khoản của khách hàng chưa có nhiều kiến thức và kinh nghiệm.

Do đó, để có thể thực hiện Copy Trading trên eToro, bạn cần điều chỉnh thông tin ở mục kinh nghiệm và mục tiêu.

Dưới đây là các bước mở khóa tính năng Copy Trading trên eToro vô cùng đơn giản:

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào tài khoản eToro => Cài đặt => Tài khoản

Hướng dẫn mở khóa tính năng Copy Trading trên eToro

Bước 2: Tại mục Kinh nghiệm và Mục tiêu, cung cấp lại thông tin như hướng dẫn dưới đây:

 • Kinh nghiệm giao dịch:

Hướng dẫn mở khóa tính năng Copy Trading trên eToro

 • Kiến thức giao dịch:

Hướng dẫn mở khóa tính năng Copy Trading trên eToro

 • Đánh giá kiến thức giao dịch:

Hướng dẫn mở khóa tính năng Copy Trading trên eToro

 • Khoản đầu tư theo kế hoạch:

Hướng dẫn mở khóa tính năng Copy Trading trên eToro

 • Chiến lược giao dịch:

Hướng dẫn mở khóa tính năng Copy Trading trên eToro

 • Mục đích giao dịch:

Hướng dẫn mở khóa tính năng Copy Trading trên eToro

 • Thái độ của bạn với rủi ro:

Hướng dẫn mở khóa tính năng Copy Trading trên eToro

 • Thông tin cá nhân:

Hướng dẫn mở khóa tính năng Copy Trading trên eToro

 • Tình trạng tài chính:

Hướng dẫn mở khóa tính năng Copy Trading trên eToro

 • CMND/CCCD:

Hướng dẫn mở khóa tính năng Copy Trading trên eToro

 • Nhấn “Xác nhận” để hoàn tất việc cập nhật thông tin

Hướng dẫn mở khóa tính năng Copy Trading trên eToro

Sau khi hoàn tất việc điều chỉnh các thông tin kinh nghiệm và mục tiêu giao dịch, bạn đã có thể thực hiện tính năng Copy Trading trên eToro. Chúc bạn thành công!

Investing.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top