skip to Main Content

Từ 18/5/2020, nhà đầu tư trên eToro khi mở một vị thế MUA không sử dụng đòn bẩy cho bất kỳ cổ phiếu nào của các sàn giao dịch NASDAQ hay NYSE, sẽ trở thành chủ sở hữu của cổ phiếu cơ sở đó.

Tuy nhiên trước khi thực hiện điều đó, bạn sẽ phải điền thông tin và ký biểu mẫu W-8BEN, dành cho công dân nước ngoài khi sở hữu cổ phiếu Mỹ. Quy trình bắt buộc khi giao dịch tài sản cơ sở Mỹ mà tất cả khách hàng phải điền để xác nhận rằng họ không phải là người Mỹ và không phải nộp thuế Hoa Kỳ. Chỉ khi chia cổ tức thì mới khấu trừ thuế. Hiện eToro cho phép người dùng ký điện tử hoặc ký tay

Hướng dẫn ký & điền mẫu form W-8BEN dành cho khách hàng eToro

Tờ khai W-8BEN là gì?

Tờ khai W-8BEN được sử dụng dành cho các khách hàng cần xác nhận tư cách người nước ngoài của Chủ sở hữu hưởng lợi cho mục đích báo cáo và khấu trừ thuế ở Hoa Kỳ (Dành cho Cá nhân)

Tờ khai cần phải được điền chính xác và không có bất kỳ sự sửa đổi nào. Nếu khách hàng nhập sai thông tin, vui lòng điền một mẫu mới. Không được sử dụng bút xóa hay bất kỳ công cụ sữa lỗi nào khác. Tất cả mẫu W phải được điền bằng Tiếng Anh. Trường hợp thông tin khách hàng khai báo trên mẫu W-8BEN có sự thay đổi, khách hàng cần thông báo tới đại lý khấu trừ, đơn vị thanh toán hoặc tổ chức tài chính nước ngoài mà khách hàng nắm giữ tài khoản trong vòng 30 ngày về sự thay đổi đó, đồng thời cần nộp tờ khai W-8BEN mới thay thế.

Tờ khai W-8BEN cần được cung cấp cho đại lý/đơn vị thanh toán khấu trừ trong trường hợp:

Xác nhận khách hàng không phải là một đối tượng Mỹ.

Xác nhận khách hàng là chủ sở hữu thụ hưởng của khoản thu nhập đang được áp dụng tờ khai W-8BEN hay một đối tác nước ngoài trong một doanh nghiệp hợp danh phải thực hiện theo khoản 1446.

Xác nhận giảm thuế suất hoặc miễn khẩu trừ (nếu có) với cương vị là cư dân của một quốc gia mà Mỹ có ký hiệp định thuế và cho phép áp dụng các lợi ích về thuế từ hiệp định

Xem thêm:

Hướng dẫn điền form và ký trên eToro

– Cách 1: Ký điện tử

Đây là cách đơn giản và khách hàng hay thực hiện nhất. Form đã được eToro điền sẵn.

Khi đặt vị thế mua cổ phiếu với đòn bẩy X1 (không đòn bẩy) eToro sẽ yêu cầu đồng ý điều khoản và ký biểu mẫu W-8BEN. Bạn thực hiện thao tác và chọn ký điện tử theo từng bước.

Trước khi hoàn thành, để kiểm tra lại thông tin trên form, bạn nhấp vào “Xem lại” để xem bản sao tài liệu đã ký. Nhấp vào “Gửi” và nhấp tiếp “Hoàn Thành” để kết thúc. Sau khi ký hoàn thành giờ đây bạn đã mua có thể mua cổ phiếu cơ sở

Sau khi hoàn thành ký, eToro sẽ gửi xác nhận qua mail bạn đăng ký tài khoản eToro. Tại đây, bạn có thể tải về mẫu form đã ký

– Cách 2: Ký tay

Bạn tải form trên chính tài khoản eToro của mình hoặc tải tại đây. Ký tay và up lại lên eToro.

Mở tài khoản eToro trên máy tính hoặc app điện thoại, kéo xuống và chọn “Cài đặt” => Chọn tiếp phần “Tài khoản” – biểu tượng hình người => Kéo xuống dưới chọn “Thêm giấy tờ”. Nhấp chọn “Tài liệu W8/W9/W8BEN” => Nhấn chọn ảnh đã chụp mẫu W-8BEN và tải lên.

Khi tài liệu chuyển từ trạng thái “Đang tải lên” sang “Đang được xem xét” là thành công.

Hướng dẫn khai báo tờ khai W-8BEN

Hướng dẫn ký & điền mẫu form W-8BEN dành cho khách hàng eToro

A.  Khách hàng vui lòng đọc kỹ các lưu ý về đối tượng và đảm bảo khai báo đúng cho các biểu mẫu tương ứng

B.  Phần I – Khai báo thông tin người thụ hưởng.

1.  Họ tên đầy đủ của khách hàng

2.  Quốc tịch của khách hàng.

(Trường hợp khách hàng có 2 quốc tịch, nhập quốc gia nơi khách hàng vừa là công dân, vừa là cá nhân thường trú tại thời điểm hoàn thành tờ khai này. Nếu khách hàng hiện tại không thường trú tại bất cứ quốc gia nào mang quốc tịch, nhập tên Quốc gia khách hàng định cư trong thời gian gần nhất. Khách hàng là công dân Mỹ không điền tờ khai này, thay vào đó cần cung cấp tờ khai W-9)

3.  Địa chỉ thường trú của khách hàng tại quốc gia nơi khách hàng cần xác minh là cá nhân thường trú cho các mục đích thuế thu nhập của quốc gia đó. Không nhập các thông tin sau:

  • Địa chỉ nhận thư hoặc địa chỉ nhờ lưu thư
  • Địa chỉ dành riêng để nhận thư của tổ chức tài chính

4.  Địa chỉ nhận thư của khách hàng (nhập nếu khác với địa chỉ thường trú ở trên)

5.  Mã số thuế hoặc số an sinh xã hội tại Mỹ (ITIN/SSN) của khách hàng

6.  Mã số thuế tại nước ngoài (được cấp bởi cơ quan thuế thường trú). Trường hợp khách hàng không có mã số thuế tại mục 6, vui lòng cung cấp thông tin ngày sinh tại mục 8

7.  Số tham chiếu (nếu có)

8.  Ngày tháng năm sinh của khách hàng theo định dạng MM-DD-YYYY (Tháng-Ngày-Năm)

C.  Phần II – Kê khai đối tượng được miễn giảm thuê theo Hiệp định.

Chỉ khai báo phần thông tin này trong trường hợp khách hàng là công dân cư trú tại quốc gia mà Mỹ có ký hiệp định thuế cho các khoản thanh toán chịu khẩu trừ thuế.

Hướng dẫn ký & điền mẫu form W-8BEN dành cho khách hàng eToro

Phần III – Xác nhận thông tin khai báo:

Khách hàng vui lòng đọc kỹ các thông tin cam kết và ký xác nhận nếu đồng ý.

Trên tờ khai W-8BEN cần phải có chữ ký xác nhận, ngày tháng, tên đầy đủ của chủ sở hữu thụ hưởng (chủ sở hữu tài khoản) đối với số tiền bị khấu trừ. Trong trường hợp tờ khai được hoàn thành bởi đại lý thực hiện theo ủy quyền hợp pháp của chủ sở hữu thụ hưởng (chủ sở hữu tài khoản), tờ khai cần được đính kèm theo mẫu đúng hoặc bản sao của giấy ủy quyền.

Người đại diện, cũng như người thụ hưởng hoặc chủ sở hữu tài khoản có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với các hình phạt được quy định cho mẫu đơn bị sai sót, không đúng hoặc giả mạo.

Xem thêm: Sở hữu và giao dịch cổ phiếu cơ sở trên eToro

Investing.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top