skip to Main Content

eToro là một trong số ít các sàn cho phép người Việt Nam đầu tư đa dạng các loại sản phẩm từ chứng khoán Mỹ, chỉ số, nguyên liệu, tiền tệ, quỹ ETP và đặc biệt có cả tiền ảo. Chi tiết các sản phẩm bạn có thể đầu tư trên eToro bao gồm:

  1. Thị trường chứng khoán (Stock), gồm các sàn: NewYork Tech, NYSE, Frankfurt, London, Paris, Madrid, Milan… trong đó có bao gồm hàng ngàn công ty uy tín hàng đầu thế giới như Facebook, Google, Microsoft, Boeing, Coca-Cola, BMW, Citigroup… Có thể nói với Etoro bạn sẽ dễ dàng đầu tư vào chứng khoán Mỹ như thể đang có mặt tại phố Wall.
  2. Thị trường chỉ số chứng khoán (Indices), tức là chỉ số tổng hợp nhóm cổ phiếu hàng đầu của các sàn giao dịch như: DJ30, NSDQ100, UK100, JPN225, CHINA50, AUS200… Nhìn vào tên gọi, bạn có thể đoán được ý nghĩa của chúng. Chẳng hạn DJ30 là tập hợp 30 cổ phiếu hàng đầu của chỉ số Dow Jones tại Mỹ.
  3. Thị trường nguyên liệu (Commodity): Vàng, bạc, dầu mỏ…
  4. Thị trường tiền tệ (Currency): USD, EURO, CAD, RUB, JPY…
  5. Thị trường Quỹ ETF: là các quỹ đầu tư vào một rổ các cổ phiếu theo những tiêu chí khác nhau của từng quỹ
  6. Đặc biệt là có cả thị trường tiền điện tử: BTC, ETH, ETC, DASH, LTC, XRP… Tiền điện tử là thị trường tài chính mới nổi và đang phát triển mạnh, bạn cũng có thể tìm kiếm cơ hội tại thị trường này.

Tất cả các sản phẩm trên đều có thể được đầu tư chỉ với một tài khoản duy nhất. Với số vốn chỉ từ 200$ trở lên, bạn đã có cơ hội đầu tư vào thị trường chứng khoán toàn cầu.

Investing.vn

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top